Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

HiTTar.Nu

HiTTar.Nu


"Något om att bli hittad med det man hiTtar eller/och hitTar på."

Edouard Askmo

Medföra Nytta På Och Genom Nätet

Bli Hittad Genom Det Man Hittar Och Hittar På

Det är något som den här sajten handlar om. Man tror att det gör nytta att berika folk och samtidigt direkt eller indirekt tjäna på det.

Vad Finns För Behov På Nätet?

Mycket på nätet är inte som det skall. Mycket sprids där som skadar eller i alla fall hindrar sådant som är konstruktivt och positivt. Det är stora intressen och även på ett djupare plan onda och dithörande elaka krafter i omlopp.


Det finns också konstruktiva krafter och folk som vill att det goda och det vänliga skall få framträdande plats och funktion på och utanför nätet.

För att dessa krafter skall få företräde så krävs det uppoffringar av olika slag.
Det kommer inte gratis att göra bra och

Budskapsbärare för bra ämnen och teman

Video Samlingar:

1