Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

HiTTar.Nu

HiTTar.Nu


"Något om att bli hittad med det man hiTtar eller/och hitTar på."

Edouard Askmo

Budskapsbärare för bra ämnen och teman

Webb Innehåll Som Gör Nytta!

Försöka Förstå, Inte Bara Veta Ditten och Datten!

Förstå Inte Bara Veta

Vi tjänar på att förstå bättre av det vi vet menas på här. Det är förvisso inget nytt under solen. Men när informationsöverflödighet blir ett problem så kan man få för sig att man förstår bara för att man råkar veta dittan och datten.

Gå Ut Ur Tiden! Något Om Eftermäle Och Lite Annat

Fortsätta "Finnas" Med Tankar Och Idéer?

Det finns ett ord och begrepp som har ett värde att odla/bygga vidare på såväl i sig som tillämpat på ens tankeverksamhet. Här är en vanlig definition av eftermäle:

eftermäle - Vad som sägs förmäles om en person efter döden, summering av livet, rykte; dödsruna, levnadsbeskrivning, biografi. 

Denna definition kan förbättras måhända. Men vi får nöja med den än så länge. Nätet och sociala medier ger utrymme för att komma till tals och bevara tankegångar och tankebanor som andra kan använda och förbättra. Det är inte helt värdelöst.


Avgöra Vad För Huvudsyfte Man Har Med Att Synas

Varför Synas Egentligen?

Det finns mycket bra anledningar med sådant som är konstruktivt och som hjälper en själv och andra att beskriva för sig själva för att kunna bättre diagnostisera och prognostisera om det eller det ämnet som berör på mer eller nära håll. När folk börjar ställa frågor istället för att dra förhastade slutsatser så finns det hopp.

Berättandets Kraft Både Underskattat Och Överskattat

Berättandets Kraft Väl- Eller Missbrukat?

Du får bestämma om du vill vara en berättare av sådant som hjälper att förstå eller om du kommer att missbruka fascinationen som berättandets kraft medför ens kommunikation. Här vill man självfallet lära sig att avslöja fel sorts användning av berättandets kraft.


Vi behöver berättelser för att få ordning och reda på våra tankar i många olika sammanhang. I några fall så används vår absorptionsförmåga av historier för att få oss att tycka det ena och det andra istället för att hjälpa oss att tänka till. Det är viktigt att förstå skillnaden på dessa två.

Vad Menas Att Något Börjar Och Att Det Är Något Stort?

Början På Något Stort?

När man pratar om början på något stort så kan det vara ett sätt att manipulera folk angående något som dem börjat hoppas på.


Manipulation är fel i allra största allmänhet därför att det bygger på att man luras/använder lögn. Men finns det fall då att bli av med den villfarelse endast kan åstadkommas med en annan villfarelse? Vem avgör vad som är en villfarelse förresten? Är själva frågeställningen här en villfarelse? 


Om det finns något att sluta vara förvirrad av så är det att inge falska förhoppningar. Men finns det situationer då *början på något stort* verkligen är det och inte behöver frammanas med manipulation?


Det tror man här och vi behöver fundera på vad det kan betyda och i vad det är grundat i.


Läget I Ukraina Är Allvarligt För Både Ukraina Och Europa/Världen!

Vi Behöver Veta Och Förstå Mer Om Allvaret Med Det Som Händer I Ukraina!

Det finns många bra anledningar att sprida korrekt information om den olagliga och brottsliga invasionen av Ukraina av Putin och hans gangster regim. Vi vet helt säkert att krigsbrott och brott mot mänskligheten begås av Ryssland. Detta kräver att vi inte bli krigströtta medan Ukrainska folket kämpar mot invasionen och behöver få allt slags stöd. Kan du bidra med att sprida korrekt information, så gör det.

Vad Får Folk Att Vilja Skriva Något Vettigt För Eftervärlden?

Kan En Bra Text Framföras På Olika Sätt För Eftervärlden?

Vad mer än en "fiffig" gravsten kan göra nytta för folk som överlever en innan det själva behöver lämna jordelivet? Det är värt att tänka på. När folk börjar bli väldigt varse om att dem är dödliga så börjar några av dem tänka på vad det, ja eller nej, gjorde för skillnad att de levde.


Så vad står det på ens gravsten som får lov och vara på en kyrkogård i 25 år?

Funderar inte du på sådant? Helt okej. Men låt oss tänka vidare på vad som kan göra nytta för eftervärlden som är mer än bara en gravsten som bara kyrkogårdsbesökare kan se.


Via Internet så kan man skapa ett momentum för sig innan man avlider som består efter ens frånfälle. Vad är värdet i detta kanske några undrar. Till er andra så vill jag säga att man kan göra nytta av det som går och komma ihåg från ens tänkande och agerande till och med. Det behöver inte vara helt fåfängt/meningslöst ego styrt.


Fundera på sådant som man kan få att vinna spridning på och som kan rädda liv och till och med själar. Det är vad man här vill försäkra sig om att man ger uppmärksamhet till här och härifrån. 

Viljan Att Få Sig Själv Mer Produktiv Eller Till Och Med Väldigt Produktiv

Många Som Vill Lyckas Med Något Gör Det Inte! Vad Kan Det Bero På?

Det finns mycket som har med bristande produktivitet att göra. Det är många som inte vet hur dem skall gå från plan till handling eller från påbörjad handling till slutförande. Detta är ett gissel för såväl berörda personer som folk runt omkring i inte så få fall.


Så hur gör man för att bli produktiv, inte bara kreativ i sättet och genomförandet? Man kan prata om att sätta mål och delmål hela dagen lång och ha rätt. Men något som inte är lika vanligt att bry sig om är motiven man ha i bakluckan.


Man kan ha bra och ädla motiv till en början och behålla dessa intakta och till även fördjupade över tiden. Men det är inte helt uteslutet att man tappar fart angående det som motiverade en initialt. Detta kan får katastrofala konsekvenser eller i alla fall utspädande konsekvenser på det man gett sig in på och vill slutföra.


Så mål och del mål behöver hålla kontakt med motiven och motivationen att upprätthålla dessa. Lättare sagt än gjort i inte så få fall. Man behöver jobba med sig själv och andra som vill.