Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Bibelstudier

Man skall få uppmuntran att läsa Bibeln med syfte att börja vandra med Gud i Kristi fotstpår.2.

Syftet/Syftena Med Jesus Liknelser 

<=(plan för liten studie/serie studier)


Denna studie eller serie studier skulle hjälpa att förstå varför Jesus pratade och undervisade med liknelser. Liknelsen om sådden och det som följer därpå är något att fundera på och förstå. Det är så att Apostlarna och andra som var nära Honom fick det förklarat för sig. Så vad handlar det om egentligen? Var Jesus upptagen med att skapa en slags mysterium stämning? Skulle inte tro det. Han förklarar sitt syfte med liknelserna. Detta skall vi titta närmare på. Vet också att lärjungarna blev glada när han senare talade i klarspråk till dem angående de viktiga sanningarna.

Det kan vara bra att förstå den främsta av liknelserna för att förstå de andra, syftet med alla andra liknelserna. Det skall träffa hjärtat och samtidigt undervisa dem som verkligen vill få del av löftena och gudomlig natur på vägen hem till himmelriket. Det finns en skildring i Markus 4 av linknelsernas syfte/syften.1.

Varför Säger Jesus Kristus Det Han Säger Om Sig Själv 

<=(plan för liten studie/serie studier)


Jesus talar om för oss att han är Vägen, den enda Vägen som leder till Gud. 

Du kan ju kanske börja jämföra med uttryck som att alla vägar leder till Rom. Frågan är bara vad Rom leder till? Himmelriket? Skulle inte tro det. Men vad innebär det när Jesus säger att Han är ingen kommer till Fadern utom genom Honom. Har Jesus hittat på det här själv eller? Nej, det är därför Bibeln är övernaturlig så att vi skall kunna ha bevis på att Jesus Kristus inte hittar på eller ljuger men andra ord. Jesus är fylld av Nåd och Sanning. Vad betyder det för mig om det visar sig att jag gått vilse själsligt och andligt sätt? Det betyder att det är bara genom Jesus Kristus som jag kan komma till himmelriket. Denna studie skulle använda Johannesevangeliet 14:6 som central vers men också andra verser som hjälper att förstå att Bibeln är Guds Ord, levande och verksamt.

Det är alltså inte fel att kräva från sig själv men även från folk som delar sin tro att dem har bevis på vad dom hävdar veta om sin tro. Tron är en gåva från Gud som man kan göra något bra av eller slarva med och därmed slarva bort.


Besök även JesusKristus.org